X

USTAWIENIE ZBIEŻNOŚCI od 60 zł

Komunikat

W związku ze stanem epidemii informujemy, że podjęliśmy szereg działań zmierzających do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa naszym pracownikom oraz klientom.

 

Wprowadziliśmy środki ostrożności oraz procedury mające na celu zapobieganie oraz ograniczenie sytuacji zagrożenia zdrowia:

  • ograniczyliśmy do minimum kontakt użytkownika pojazdu z diagnostą
  • każdy użytkownik pojazdu oczekuje na badanie techniczne w swoim pojeździe i pozostaje w nim również podczas przeprowadzania badania, wykonując polecenia diagnosty związane z badaniem
  • w trosce o bezpieczeństwo swoje oraz naszych pracowników zalecamy wykorzystywanie możliwość płatności bezgotówkowych
  • badania techniczne przeprowadzane są w godz. pn-pt. 7.00-21.00, sob. 8.00-14.00
Logo
Intro

Okręgowa Stacja
Kontroli Pojazdów

Intro

ośrodek
szkoleniowy